„NE ÉGESD EL” kampány az illegális házi szemétégetés ellen

Támogató: Ökotárs Alapítvány (Svájci-Magyar Civil Alap)
Azonosító: SMCA-2013-0846-Z
Futamidő: 2014.03.01. - 2015.02.28.
Támogatás: 6.875.000 Ft (90%)
Célterület: Hajdúböszörmény és térsége (HHG Kft működési területe)

A vidéki településeken, így környékünkön is, ősztől tavaszig, de sok esetben nyáron is főleg az esti órákban sok helyen erős, mindent elborító füsttel találkozunk. Jelen projektünkkel a térség 14 településének mintegy 120.000 lakosának figyelmét szeretnénk felhívni a jelenség környezetvédelmi és humán egészségügyi veszélyeire, egyben a mindenki számára elérhető hulladékcsökkentési lehetőségeket is számba vesszük, valamint a meglévő szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra előnyeire, illetve használatának fontosságára is ráirányítjuk a lakosság figyelmét.

A „Ne égesd el” kampányunk hosszú távú, átfogó célja a környékbeli 14 település lakosságának környezeti tudatosságának növelése azáltal, hogy egy mindennapjainkban jelen lévő környezeti problémára, illetve egy sajnos általánosan bevett gyakorlat veszélyire próbáljuk felhívni a figyelmet. Célunk, hogy a projekt eredményeképpen ez az attitűd változzon, és hosszútávon hozzájáruljunk egy jobb, egészségesebb környezetállapot kialakulásához. Ezen keresztül természetesen az emberi egészség fenntartásához, javításához kívánunk hozzájárulni, ez a legátfogóbb célja a projektnek.
További célunk, hogy ez ne csak a közvetlen célterületen érjen el javulást a környezetállapotban és az emberek környezethez való viszonyában, hanem az ország más részein is azáltal, hogy a programot „népszerűsítjük” más részeken tevékenykedő civil szerveződéseknek is.

A fent vázolt problémára egyrészről a térségben lévő háztartások mindegyikébe eljuttatott, rövid tájékoztató kiadvánnyal kívánjuk a figyelmet felhívni, mely magában a konkrét tárgyban jelent előrelépést, hiszen tájékoztató kiadványok tucatjait kapjuk hulladékcsökkentésről, szelektív hulladékgyűjtésről, azonban a házi szemétégetés problémáját ritkán szembesítik a lakossággal.
A projekt teljes, 12 hónapos futamideje alatt működtetni kívánjuk a Zöld Kör hajdúböszörményi irodájában a környezeti tanácsadó szolgálatunkat, melyet kifejezetten a projekt témájával kapcsolatban felkészítünk a várható lakossági megkeresésekre.
A projektet egy jól megtervezett, figyelemfelhívó, de nem általános bűntudatot ébresztő óriásplakáttal is népszerűsíteni akarjuk a célterület 7 városában mintegy öt hónapon keresztül.
A projekt keretében szervezünk egy másfél napos workshopot a témában egyéb zöld szervezetek képviselőinek is, sajtótájékoztatóval, hiszen a probléma jellege miatt az egész országban fontos a civil szervezetek megfelelő tájékoztatása annak érdekében, hogy hasonló projekteket tudjanak indítani az ország más részein is, illetve a lakossági megkereséseket a témával kapcsolatban is helyén tudják kezelni. A képzésen meghívott előadóként levegőminőséggel, humánegészségüggyel, valamint tüzeléstechnikával foglalkozó szakembereket is be kívánunk vonni.
Ismeretterjesztő kisfilmet is gyártunk, melyet eljuttatunk helyi, regionális TV-knek, illetve egyéb civil szervezetek képviselőinek is, illetve sor kerül honlap fejlesztésre is.

 

Jelentkezési
lap

jellap 

Programok

Program
A „Ne égesd el” kampány az illegális házi szemétégetés ellen (SMCA-2013-0846-Z) című projekt a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci Állam társfinanszírozásával valósult meg.